Hiển thị một kết quả duy nhất

 • GẠO HÀM CHÂU

  Tình trạng :

  Tư vấn:
  • Độ ẩm                                        14.0% Max
  • Độ tấm                                        5.0%  Max
  • Tạp chất                                       0.1% Max
  • Hạt vàng                                      0.5 % Max
  • Hạt hư                                          1.0%  Max
  • Hạt đỏ và sọc đỏ                       1.0%   Max
  • Bạc bụng                                     6.0%  Max
  • Thóc lẫn                                   5 hạt/kg Max
  • Độ dài trung bình hạt     5.5 – 5.8mm/ Min
  • Nếp lẫn                                       0.5%  Max
  • Vụ mùa                                    mùa hiện tại

  • Đóng gói                                   : Bao PP 50kg hoặc 25kg

  • Số lượng đặt hàng tối thiểu : 01 container 20’DC
  • Thanh toán                               : Thỏa thuận
 • GẠO OM5451

  Tình trạng :

  Tư vấn:
  • Độ ẩm                                        14.0% Max
  • Độ tấm                                        5.0%  Max
  • Tạp chất                                       0.1% Max
  • Hạt vàng                                      0.3 % Max
  • Hạt hư                                          0.5%  Max
  • Hạt đỏ và sọc đỏ                       0.5%   Max
  • Bạc bụng                                     4.0%  Max
  • Thóc lẫn                                  5 hạt/kg Max
  • Độ dài trung bình hạt             6.6mm/ Min
  • Nếp lẫn                                       0.5%  Max
  • Vụ mùa                                    mùa hiện tại

  • Đóng gói                                   : Bao PP 50kg hoặc 25kg

  • Số lượng đặt hàng tối thiểu : 01 container 20’DC
  • Thanh toán                               : Thỏa thuận
 • GẠO OM6976

  Tình trạng :

  Tư vấn:
  • Độ ẩm                                        14.0% Max
  • Độ tấm                                        5.0%  Max
  • Tạp chất                                       0.1% Max
  • Hạt vàng                                      0.5 % Max
  • Hạt hư                                          0.5%  Max
  • Hạt đỏ và sọc đỏ                       0.5%   Max
  • Bạc bụng                                     6.0%  Max
  • Thóc lẫn                                  5 hạt/kg Max
  • Độ dài trung bình hạt             6.6mm/ Min
  • Nếp lẫn                                       1.0%  Max
  • Vụ mùa                                    mùa hiện tại

  • Đóng gói                                   : Bao PP 50kg hoặc 25kg

  • Số lượng đặt hàng tối thiểu : 01 container 20’DC
  • Thanh toán                               : Thỏa thuận
 • GẠO THƠM ĐÀI LOAN (VD20)

  Tình trạng :

  Tư vấn:
  • Độ ẩm                                        14.0% Max
  • Độ tấm                                        5.0%  Max
  • Tạp chất                                       0.1% Max
  • Hạt vàng                                      0.2 % Max
  • Hạt hư                                          0.3%  Max
  • Hạt đỏ và sọc đỏ                       0.3%   Max
  • Bạc bụng                                     4.0%  Max
  • Thóc lẫn                                  5 hạt/kg Max
  • Độ dài trung bình hạt       5.8-6.4mm/ Min
  • Nếp lẫn                                       0.3%  Max
  • Vụ mùa                                    mùa hiện tại

  • Đóng gói                                   : Bao PP 50kg hoặc 25kg

  • Số lượng đặt hàng tối thiểu : 01 container 20’DC
  • Thanh toán                               : Thỏa thuận
 • GẠO TRẮNG HẠT DÀI – 10% TẤM

  Tình trạng :

  Tư vấn:

  TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT:

  • Độ ẩm                                        14.0% Max
  • Độ tấm                                      10.0%  Max
  • Tạp chất                                       0.2% Max
  • Hạt vàng                                    1.25 % Max
  • Hạt hư                                          1.5%  Max
  • Hạt đỏ và sọc đỏ                       2.0%   Max
  • Bạc bụng                                     7.0%  Max
  • Thóc lẫn                                 15 hạt/kg Max
  • Độ dài trung bình hạt             6.2 mm/ Min
  • Nếp lẫn                                       1.0%  Max
  • Độ xay xát                        Kỹ & Đánh bóng 2 lần
  • Vụ mùa                                    mùa hiện tại

  • Đóng gói                                   : Bao PP 50kg hoặc 25kg

  • Số lượng đặt hàng tối thiểu : 01 container 20’DC
  • Thanh toán                               : Thỏa thuận
 • GẠO TRẮNG HẠT DÀI – 25% TẤM

  Tình trạng :

  Tư vấn:

   

  • Độ ẩm                                        14.5% Max
  • Độ tấm                                      25.0%  Max
  • Tạp chất                                       0.5% Max
  • Hạt vàng                                      1.5 % Max
  • Hạt hư                                          2.0%  Max
  • Hạt đỏ và sọc đỏ                       5.0%   Max
  • Bạc bụng                                     8.0%  Max
  • Thóc lẫn                                 25 hạt/kg Max
  • Độ dài trung bình hạt             6.2 mm/ Min
  • Nếp lẫn                                       2.0%  Max
  • Độ xay xát                                 Bình thường
  • Vụ mùa                                    mùa hiện tại

  • Đóng gói                                   : Bao PP 50kg hoặc 25kg

  • Số lượng đặt hàng tối thiểu : 01 container 20’DC
  • Thanh toán                               : Thỏa thuận
 • GẠO TRẮNG HẠT DÀI – 5% TẤM

  Tình trạng :

  Tư vấn:
  • Độ ẩm                                        14.0% Max
  • Độ tấm                                        5.0%  Max
  • Tạp chất                                       0.1% Max
  • Hạt vàng                                      0.3 % Max
  • Hạt hư                                          0.5%  Max
  • Hạt đỏ và sọc đỏ                       1.0%   Max
  • Bạc bụng                                     6.0%  Max
  • Thóc lẫn                                 10 hạt/kg Max
  • Độ dài trung bình hạt             6.2 mm/ Min
  • Nếp lẫn                                        1.0%  Max
  • Độ xay xát                Kỹ & Đánh bóng 2 lần
  • Vụ mùa                                    mùa hiện tại

  • Đóng gói                                   : Bao PP 50kg hoặc 25kg

  • Số lượng đặt hàng tối thiểu : 01 container 20’DC
  • Thanh toán                               : Thỏa thuận
 • NẾP AN GIANG

  Tình trạng :

  Tư vấn:
  • Độ ẩm                                        14.0% Max
  • Độ tấm                                      10.0%  Max
  • Tạp chất                                       0.1% Max
  • Hạt vàng và hạt hư                    4.5 % Max
  • Hạt đỏ và sọc đỏ                      1.0%   Max
  • Thóc lẫn                                 5 Hạt/kg Max
  • Độ dài trung bình hạt            5.6mm/ Min
  • Gạo lẫn                                    10.0%  Max
  • Vụ mùa                                   Mùa hiện tại

  • Đóng gói                                    : Bao PP 50kg hoặc 25kg  

  • Số lượng đặt hàng tối thiểu : 01 container 20’DC
  • Thanh toán                               : Thỏa thuận